Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heb je echter een klacht, dan verzoeken wij je ons dit te melden. Je kunt jouw klacht kenbaar maken door een brief of e-mail te verzenden. Je kunt jouw klacht richten aan:

Kedin Consumenten Financieringen B.V.
T.a.v. de afdeling klachtafhandeling
Blaak 16
3011 TA ROTTERDAM

klachten@kedin.nl

Mocht je desondanks ontevreden zijn over onze klachtafhandeling, dan kunt je jou klacht richten aan een onafhankelijke klachteninstantie. Je kunt jou klacht schriftelijk, telefonisch of via de website van Kifid indienen. Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.014204.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
070-333 8999
www.kifid.nl