Beloningsbeleid

Kedin Consumenten Financieringen B.V. (Kedin) hanteert een beheerst beloningsbeleid. Het beloningsbeleid van Kedin is door de directie vastgesteld en geldt voor alle werknemers. Alle medewerkers ontvangen een vast maandsalaris en 8% vakantiegeld en kennen geen variabele beloning en/of een bonus die gekoppeld is aan het realiseren van omzet- of productiedoelstellingen. De directie behoudt zich het recht voor om incidenteel bonussen aan medewerkers toe te kennen. Het beloningsbeleid ziet toe op het beheerst, verantwoord en marktconform belonen van de medewerkers van Kedin. De directie wordt door Kedin niet beloond. Er is geen sprake van bezoldiging voor in ieder geval 2020

Analyse van het beloningsbeleid wijst uit dat er geen risicovolle beloningscomponenten aanwezig zijn er dat geen ongunstige prikkelwerking uitgaat noch de mogelijkheid wordt geboden om het eigen belang boven het cliëntbelang te stellen. Immers, de vergoedingen zijn vast en daardoor niet omzet gedreven of beïnvloedbaar door de medewerker, terwijl de variabele componenten zoals bonussen en provisies op nihil zijn gesteld en derhalve geen afbreuk kunnen doen aan de verplichting van de medewerkers om zich in te zetten voor de belangen van de relaties en andere belanghebbenden.

Het beloningsbeleid van Kedin wordt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de website van Kedin geplaatst en jaarlijks geactualiseerd.